Spada, Spadya, Spama tur Sapamadegan

12

HAYANG nyangking kalungguhan (jabatan) memang teu sagawayah, tapi kudu nyumponan sababaraha pasaratan anu kudu dipilampah ku eta calon pejabat eselon III atawa eselon II sangkan aya dina lungsur-langsar. Sabab lamun teu nyumponan salahsahiji pasaratan sok dijadikeun argumen kunu boga kakawasaan di eta lembur.
“Naha nya Tong, jiga nu jararauh paningeungan? Boa-boa aya pasualan di kantor? tanya Mang Suadma.
“Tangtos Mang, perkawis pasualan mah aya bae, namina ge jalmi aya kahoyong, lebah eta kahoyong gagal, asa nyungkelit kana manah teh Mang!” walon Si Otong.
“Teu kudu kitu, sobar we atuh da ngora keneh. Sugan isuk jaganing geto katedunan tur kasampeur sakumaha anu dipiharep ku anjeun,” jawab Mang Suadma.
“Jamak we atuh Mang, manusiawi. Upami cita-cita hoyong nyangking kalungguhan anu ahirna bolay (teu jadi), manawi teu acan dugi kana milikna,” jawab Si Otong.
“Tah geuning andika sadar, da sagala rupana oge geus aya nu ngaturna. Urang ukur ihtiar jeung tarekah, anging Pangeran anu nangtukeun sagalana,” tembal Mang Suadma.
“Leres kana kituna mah. Mung eta Mang, nu sahandepun abdi atos pating terekel unggal jabatan, ari abdi teu undak-undak. Tah eta anu janten emutan teh!” jawab Si Otong.
“Oh… kitu? Meureunan anjeun tacan nyumponan kana pasaratan anu laku. Komo lamun tacan milu diklat mah, nya moal undak-undak kalungguhan teh,” omong Mang Suadma.
“Sanes kitu Mang, abdi teh kedah kumaha. Diusulkeu atos ku pimpinan SKPD teh, ngiring seleksi pagawe berprestasi atos, atuh kinerja saur nu sanes ge sae abdi teh, malihan diklatpim oge atos. Tapi aneh bin ajaib, hoyong ised kalungguhan teh asa seuseut pisan. Ari nu sanes sepertos anu logor, duka eta teh kunaon tiasana kitu teh Mang?” tanya Si Otong, panjang lebar.
“Sugan andikana teu deukeut jeung nu nyekel kakawasaan? tanya Mang Suadma.
“Piraku atuh Mang, sadiditenna oge abdi didamel teh katingali kunu nyepeng kakawasaan sareng kabijakan teh,” tembal Si Otong.
“Oh….Mamang ngarti kana naon-naon anu dipilampah ku anjeun. Cek sorangan, baruk geus diklatpim, kinerja hade, komo cek istilah bereto mah geus spada, spadya, spama jeung satertusna tapi angger ngendog. Koncina, salian spada, spadya jeung spama tur Sapamadegan. Paingan gagal maning-gagal maning, Shon! Saratna hiji deui anu tacan dipilampah, nya eta kudu sapamadegan jeung nu boga kakawasaan,” tembal Mang Suadma.(Kang Emsul/KC)