Pagawe Berprestasi Hese Meunang Jabatan

19

DAEK kasep salelembur, di unggal kabopaten/kota  loba PNS berpestasi, timimiti golongan rendah/stap, Kasi, Kabag jeung Kabid nu aya di unit kerja masing-masing. Malah unggal taun sok diayakeun seleksi PNS calon penerima penghargaan, malah aya nu peunteuna hade hasil PK (Penilaian Kinerja), SKP (Sasaran Kerja Pegawai), hasil analisa jabatan jeung rea-rea deui angger teu ised-ised. Ongkoh eta pagawe teh hade, lebah hayang Diklat can kapanggil testing-testing acan. Aya anu geus lulus testing, nungguan pikeun  undak eselon kudu antri mangtaun-taun. Sasapaan teuing…!

“Apanan unggal taun oge  aya seleksi PNS berprestasi, lamun sakali seleksi jumlahna aya 50 pagawe unggulan tingkat kabopaten, jigana moal kawadahan pagawe anu gawena harade teh nya Tong? tanya Mang Suadma.

“Numutkeun Mamang, eta pagawe anu kinerja sae kedah  dikumahakeun. Naha kedah dipasihan penghargaan atanapi diapilainkeun?” Si Otong malik nanya.

“Numatak, eta anu can kaharti  ku Mamang teh. Seleksi PNS berpestasi unggal usik, teuing rek dikumahakeun kadituna. Sugan ukur tamba henteu tuing?” tembal Mang Suadma.

“Bilih atuh bade dipasihan riweud ku Pemda, Mang!” ceuk Si Otong.

“Penghargaan timendi teuing. Buktina hasil seleksi taun kamari ge nalumpra keneh. Ongkoh PNS teh kudu berprestasi, kudu kreatip, inopatip, jujur, jeung sajabana. Tapi ari geus kacumponan  nu kasebut bieu teu dipalire. Maranehanana angger we  jadi stap, Kasi, Kabid alias  taya pangaruhna tina  hasil seleksi PNS berprestasi teh,” ceuk Mang Suadma.

“Upami kitu carana, sami sareng  hitut nya Mang?” tanya Si Otong.

“Lain hitut-hitut deui, tapi saditueun ti hitut, teuing naon istilahna,” ceuk Mang Suadma.

“Leres Mang, sami sareng ngadidik teu campleng. Ongkoh kudu berprestasi tapi geus berprestasi diantep karep asa dijual payu,” tembal Si Otong.

“Bener pisan maneh Tong, antukna rea PNS nu teu milih berprestasi sabab anu berpestasi jeung nu henteu nasibna taya bedana. Buktina PNS nu berprestasi karirna kasalip bae kunu teu berprestasi. Pon kitu nu lulus testing diklat mangtaun-taun teu dipangkatkeun diklatpim, eleh kunu karek lulus sataun geus diklatpim deui. Nu matak ceuk Mamang mah hade ge ulah aya seleksi PNS berprestasi, hasil PK, SKP, ulah aya tes Diklat jeung sajabana sabab euweuh pangaruhna kana jenjang karier. Ari kitu mah  aneh oge mun aya pagawe berprestasi hese meunang jabatan. Lamun kitu carana sarua jeung pembunuhan karakter. Komo bari jeung dipulitisir sagala mah, naha teu matak doraka? Jah…, anjogna mah kana pulitik-pulitik keneh…! ” ceuk Mang Suadma.(Kang Emsul)