Mutasi Pulitis Atawa Mutasi Teknis

32

TIAP kabopten/kota tangtu mibanda kabijakan masing-masing enggoning ngalaksanakan mutasi jeung promosi, gumantung selera penguasa nu aya di eta daerah. Tapinya kitu, najan kaputusan aya di pucuk pimpinan, da keukeuh kangaranang usar-geser jabatan mah teu weleh mawa kareuwas jeung kabungah keur para ASN nu aya di eta Pemda. Numatak teu kudu galideur, sabab ari mutasi the luyu jeung kabutuhan organisasi pamarentahan, sugan, eta ge…!

“Sakumaha anu dikedalkeun dina pidato, mutasi atawa promosi the hal biasa demi penyegaran kalawan luyu jeung kabutuhan organisasi pamarentahan. Numatak lamun aya mutasi atawa rotasi jabatan bejana ulah sok digede-gedekeun sabab ari ngamutasikeun jeung mromosikeun jabatan teh hasil kaputusan anu kudu dipertanggungjawabkeun, ceuk urang BKD tea mah,” omong Mang Suadma, nyanyahoanan.

“Geuningan Mamang mah arinyarios sapertos pejabat bae,” ceuk Si Otong.

“Sakali-kalieun atuh Tong, Mamang ge haying ngomong gaya pejabat. Najan purah  ngendong (meuting) di pos ronda oge, nyaho ari kana nu bener mah,” tembal Mang Suadma.

“Nuhun atuh upami Mamang ngartos kana bag-bagan pamarentahan mah,” ceuk Otong.

“Nya heueuh, numatak ari ka uing the ulah sok nganggap bodo,” tembal Mang Suadma.

“Upami leres Mamang uninga kana pamarentah, abdi bade tumaros,” ceuk Otong.

“Ulah nanya mutasi/promosi ka aing, tuh kanu boga wewenang,” ceuk Mang Suadma.

“Punten ieu mah, saupamina Mamang janten bopati atanapi wali kota, naon kriteriana pagawe anu dimutasi sareng nu dipromosikeun teh?” tanya Si Otong.

“Ari nyaneh ngimpi atawa gundam sugan, nanya urusan mutasi kauing,” jawab Mang Suadma.

“Nanamina oge saupamina, sanes nu saleresna,”tembal Si Otong.

“Nya heueuh, urusan mutasi jeung promosi mah kumaha ceuk uing bae atuh, naha nyaneh make pipilueun sagala?” ceuk Mang Suadma.

“Mangga eta mah teu langkung Mamang,  bade nyarios naon oge, bebas da teu mayar ieuh. Namina oge lalamunan, anu moal kaalaman ku Mamang, naming bakal karaos kubatur dina kanyataanana,”ceuk Si Otong.

“Nyaneh kudu ngarti atuh Tong, ari bopati atawa wali kota the jabatan pulitik. Jadi, kabijakanana oge moal lesot tina kabijakan pulitik. Salawasna bakal pabetot-betot jeung kapentingan pulitik. Teuing mutasi pulitik atawa mutasi teknik (profesional) eta mah rahayat anu nganilai. Cek Bang One tea mah, Mamang anu ngabewarakeun jeung mutuskeun,  aranjeun nu ngajabarkeun jeung nyimpulkeun. Eta mah salah benerna kumaha cek nu lalajo, hususn anu ngarasakeun gula asemna mutasi/promosi,”omong Mang Suadma.(Kang Emsul)