Kumaha Ceuk Dewek Bae Atuh

33

BEAK mingguna, beak poena, can aya keneh we  rek mutasi teh, teuing beja hoak duka haok, baruk moal lila deui. Tangtu keur nu miharep parobahan nasib mah kacida diarep-arepna. Sugan jeung sugan kabawa tur ditempatkeun dina lahana nu merenah, eta pisan nu dipikahayang. Tapi keur Mang Suadma mah rek aya mutasi jeung euweuh mutasi, madia teuing da hirup angger we ukur tina buburuh koprek. Jah…ka menit-menit mikiranana oge.

“Rek gede-gedean atawa mutasi leuleutikanan, heabna mah geus aya. Komo geus kalilaan teuing jenuk jabatan anu diPlt-keun. Dina erek aya mutasina oge jigana moal sagawayah, meureunnya Tong. Boa-boa ayeuna mah leuwih selektip, meureunannya?” tanya Mang Suadma.

“Kantenan, mutasinu bade dongkap sapertosna ayak-ayak beas. Aya anu moncor alias teu kacandak, aya oge anu katotol dipromosikeun. Atanapi digusar-geser pikeun ngeusi kakosongan jabatan anu tos lami diPlt-keun, kitu manawi Mang!” walon Si Otong.

“Tapi keukeuhnya Tong, kangaranan gusar-geser jabatan sok rada rareuwas keur nurek dimutasikeunana.Komo mun nu dipromosikeunana di tempat anu eloh atawa lendoh sarua jeung bilatung ninggang dage, atawa asa diteunggar congcot, ceuk paribasana,”omong Mang Suadma.

“Ulah seueur teuing pamenta saur abdi mah, nu pentingna pak heula we. Apanan ari mutasi atawa rotasi teh, luyu sareng kabutuhan organisasi,” walon Otong.

“Heueuh, sakumaha anu dikedalkeun kunu ngalantik, mutasi hal biasa demi penyegaran tur luyu jeung kabutuhan organisasi pamarentahan,” ceuk Mang Suadma, nyanyahoanan.

“Geuningan Mamang nyariosna sapertos pejabat bae,” ceuk Si Otong.

“Sakali-kalieun atuh Tong, Mamang ge hayang ngomong gaya pejabat. Najan purah ngendong (meuting) di pos ronda oge, nyaho arikana nu benermah,” ceuk Mang Suadma.

“Nuhun atuh upami Mamang ngartos kana bag-bagan pamarentahan mah,” jawab Otong.

“Nya heueuh, numatak ari ka uing teh ulah sok nganggap bodo, najan buktina teu pinter oge,” tembal  Mang Suadma.

“Punten ieu mah, saupamina Mamang janten bopati atanapi walikota, naon kriteriana jalmi anu dimutasi sareng nu dipromosikeun?” tanya Si Otong.

“Ari nyaneh ngimpi atawa gundam, nanya urusan mutasi ka uing. Ceuk bopati/walikotana ge, kumaha ceuk dewek bae. Naon urusanana jeung nyaneh, da kaula nu rek ngagolangkeunana, kitu jigana,” ceuk Mang Suadma.(Kang Emsul)