Perlu Bantuan Keur Nu Gelo?

55

SAPRAK usum pirus sarupaning bantuan ngocor ka sawatara komunitas nu aya di masyarakat. Cindekna, kangaranan bantuan mah saha bae oge moal nolak. Karuhan anu geus ngaku miskin mah teu weleh diaerap-arep eta golosorna bantuan teh. Bantuan naon bae eta mah, naha bantuan dahareun poko, biaya hirup jeung sajabana asana teh arang langka aya anu nolak. Ngan aya nu rada kabunikeun mere  bantuan ka kaom ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). 

“Atuda kumaha bade merhatoskeunana Mang, jalmi anu udur jiwa mah sesah ngaturna!” omong Si Otong.

“Atuh merena ulah ka ODGJ liar, tapi anu keur dibina di panti rehabilitasi. Geuningan bisa mere bantuan bea siswa kanu keur sarakola lantaran kebentur ku kaayaan? Kunaon ari kanu aya panti rehabilitasi cacat mental alias gangguan jiwa teu bisa? Apanan eta ge sarua keur ditarekahan sangkan pulih tina gangguan jiwana. Kitu lain?” tanya Mang Suadma.

“Leres nya Mang, peryogi pisan eta oge.Naon bentenna bantuan bea siswa kanggo bea siswa?” Si Otong malik nanya.

“Waduklah, andika teh ongkoh ngarti kana bag-bagan hukum naraga jeung agama teh. ODGJ ge sarua rahayat urang keneh anu keur ditarekahan sangkan pulih tina gangguan jiwana. Malah ceuk beja aya ratusan ODGJ binaan salah sahiji yayasan anu teu weleh ngaedukasi reujeung jeujeuhan tepi ka bisa pulihdeui jiwana anu ahirna bisa sdipulangkeun ka kulawargana,” omong Mang Suadma.

“Atuh peryogi diperhatoskeun nya Mang?” tanya Si Otong.

“Lain diperhatoskeun deui, tapi saditueun kudu diperhatikeun da eta jalma bisa berguna keur anggota keulawargana katut masarakatna!” tembal Mang Suadma.

“Oh….. kitu? Apanan ayeuna oge aya bantuan kanggo jalmim iskin, Mang?”

“Kaula ge ngadenge, ayeuna ngabadeg nu ngaku miskin sangkan meunang bantuan.Malah nu boga pakasaban ge ngakuna miskin, lir anu teu boga pacabakan mah, ngakuna saditueun ti miskin,” omong Mang Suadma.

“Saurna kungsi ayabantuan kanggo usaha kecil, leres eta teh?” tanya  Si Otong.

“Ti baheula ge kangaranan bantuan mah aya bae. Ngan  dijaman moderen saperti ayeuna, aya keneh nu ngaku miskin sangkan meunang bantuan. Lamun aya bantuan keur nu jompo, ngaku jompo, mun aya bantuan keur duapa ngaku duapa jeung saterusna. Cik kumaha lamun aya bantuan keur nu gelo? Naha bakal aya nu ngaku…? Padahal perlu oge bantuan keur ODGJ dibinaan  yayasan anu  jumlahna ngabadeg deuih” ceuk Mang Suadma.(Kang Emsul)