Digantung 4 Bulan Hirup Keneh

28

HAYANG jadi pagawe teh geuningan nya hese beleke. Entong boroning jadi pagawe anu meunang gajih bulanan kalawan mayeng, atuda aya kasebutna pancuran emas tea, tepi ka kolot angger ngocor taya saatna. Najan geus pangsiun ge, boh sakitu sakieu teh aya keneh larna. Nu matak pada harayang jadi pagawe teh. Dalah ngahonor ge kajeun cenah, najan honorna mun rek diutang-itung mah erep kadinya-dinya keneh (beak kana ongkos bae).

“Kasebatna mah abdi teh kalebet lembaga pusat sanaos honor keneh oge.  Lumayan tamba nganggur. Mamanawian ka payun diangkat janten pagawe dipinitip, Mang!” omong Si Otong.

“Sukur atuh Tong, najan honorer keneh ge, aya arep-arepeun sugan jeung sugan, isuk jaganing geto aya pengangkatan. Komo lembaga anu ngajalur ka pusat mah tangtu bakal leuwih lancar dina sagala rupana. Tapi kumaha honorna lancar?” tanya Mang Suadma.

“Alhamdulillah, Mang! Pidoana bae ti Mamang, mugi enggal cair,” tembal Si Otong, teu kebat nyarita.

“Sugan tacan cair keneh? Usul atuh ka pejabat nu aya di lembur, lain  ngalalajoanan honorer anu keur bingung. Protes atuh, piraku teuing nu di tonggoh teu apaleun kana kaayaan honorer nu aya di lembur, kana kajadian nu sabenerana honor macet urang tonggoh euweuh nu apal?” tanya Mang Suadma.

“Duka atuh Mang, asa piraku teu uninga mah. Atuda bade protes bilih kumaonam antukna iwal ti pasrah,” walon Si Otong.

“Geus sabaraha bulan honor andika can dibayar?” tanya Mang Suadma.

“Duka teuing, ah… isin nyebatkeunana oge, Mang,” jawab Si Otong.

“Mendah era-era da moal dinanaha ku kaulana oge. Mamang mah ukur kabawa sedih ningali andika jiga nu gering nangtung ngalanglayung,” ceuk Mang Suadma.

“Leres pisan eta teh Mang. Abdi saparakanca tos opat sasih teu nampi honor/upah sasihan kanggo non pagawe. Duka bade kumaha upami kieu kajantenana?” ceuk Si Otong, bangun teu walakaya.

“Heueuh nya, Tong. Kabejakeun di nagara batur aya nu dihukum gantung, hukum pancung ka sing saha nu milampah kajahatan. Lebah di lembur urang, dumeh jalma bener anu keur kumawula ka nagara honorna digantung tepi ka opat bulan-bulan parat lamun enya tea mah. Uyuhan opat bulan digantung ayeuna hirup keneh? Naha teu sieuneun kawalat nyiksa jalma anu teu tuah teu dosa dikaniaya. Apanan ari doa anu teraniaya teh tanpa hijab, langsung ditarima ku Nu Maha Kawasa. Jah… anjogna mah… ukur loba uget!” ceuk Mang Suadma.(Kang Emsul)